[1]
Lali Yogantara, I.W. 2023. Hutan Suci Tenganan Pegringsingan: Kajian Teologi Hindu dalam Pelestarian Alam. Jayapangus Press Books. (May 2023), i–277.