(1)
Eryani, I. G. A. P. Potensi Air Dan Penataan Muara Sungai. JPB 2020, i-84.